Beijing Office

Beijing OfficeUnite 614 Block E7,
Wang Jing,
Rui Chuang International Building,
Chaoyang District,
Beijing,
P.R. China,
Tel: +86 1064 579 988,
Fax: +86 1064 503 489
https://www.google.co.uk/maps/place/Wang+Jing+Jie,+WangJing,+Chaoyang+Qu,+Beijing+Shi,+China/@39.9939202,116.4804454,17zdata=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x35f1aa4ff2940641:0xf3459f5b834bb4b316